17 August 2018

УЧИЛИШТЕ НА 21 ВЕК

О.У. "Тодор Ангелевски" - Битола УЧИЛИШТЕ НА 21 ВЕК - Започна обука на наставниот кадар.... СРЕЌНО
Фотографија на Andrijana Migulovska.

27 July 2018

Народната култура

Нашите вредни ученици на Детската ликовна работилница: „Народната култура - трајна инспирација во моето творештво“, како дел од Бит Фест и Илинденски денови - 2018 год.

09 June 2018

„Предизвик за млади истражувачи“

Фотографија на ОУ „Тодор Ангелевски“.

КЕНГУР

Да им посакаме успех на нашите ученици на ФИНАЛНИОТ МЕЃУНАРОДЕН "КЕНГУР"-НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА О.У. "ТОДОР АНГЕЛЕВСКИ" -Битола.
Фотографија на ОУ „Тодор Ангелевски“.

07 June 2018

Спортисти

Фотографија на ОУ „Тодор Ангелевски“.
Нашите ученици се Нашата гордост....О.У. "Тодор Ангелевски"-Битола се збогати со нови медали,плакети и дипломи.

06 June 2018

Зелен транспорт

Нашите еко тимови достоинствено го претставија нашето училиште на конкурсот со тема „Зелен транспорт“ организиран од Еко пакетот.
Фотографија на ОУ „Тодор Ангелевски“.